sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Wetenschappelijke verantwoording

Effectonderzoek
Taakspel als gedragsinterventie in de klas is wetenschappelijk onderzocht. De resultaten in het basisonderwijs tonen aan dat Taakspel effectief aandachtsproblemen, opstandig gedrag, gedrags-problemen en antisociaal gedrag bij leerlingen tegengaat. In het sbo heeft Taakspel ook effect op het gedrag van leerlingen en leerkrachten.
Lees meer

Leertheorie
Taakspel is als interventie gestoeld op gedragstherapeutische principes. Deze zijn gebaseerd op de leertheorie, waarbij het concreet observeerbare gedrag centraal staat. De leertheorie gaat ervan uit dat gedrag dat is aangeleerd, ook weer afgeleerd kan worden. Dit kan gebeuren door de als positief of als negatief ervaren gevolgen te koppelen aan het aan- of af te leren gedrag, waardoor het gedrag zal toe- of afnemen. Door probleemgedrag direct en veel aandacht te geven blijft probleemgedrag in stand of neemt het toe (negatieve controle op gedrag). De kern van de aanpak met Taakspel is dat de leerkracht leert gebruik te maken van positieve controle op gedrag, waarbij gewenst gedrag direct en veel aandacht krijgt en ongewenst gedrag zoveel mogelijk wordt genegeerd.
Lees meer  

 

Direct contact

Annet Doeschot
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599