sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Effectonderzoek

Taakspel als gedragsinterventie in de klas is wetenschappelijk onderzocht. De resultaten in het basisonderwijs wijzen erop dat Taakspel effectief aandachtsproblemen, opstandig gedrag, gedrags-problemen en antisociaal gedrag bij leerlingen tegengaat. In het sbo heeft Taakspel ook effect op het gedrag van leerlingen en leerkrachten. Tijdens Taakspel is er een significante vermindering van regelovertredend gedrag bij de leerlingen gevonden. De leerkracht geeft significant minder correcties en meer complimenten tijdens het spelen van Taakspel. (bron: I. Griffioen, De invloed van Taakspel op het gedrag van leerlingen en leerkrachten)

Naar de effecten van Taakspel hebben diverse studies met zeer sterke tot vrij sterke bewijskracht plaatsgevonden. Onderzoek door Erasmus MC toont onder andere aan dat kinderen met matige niveaus van probleemgedrag volledig reageren op Taakspel en kinderen met ernstige gedragsproblemen gedeeltelijk. Taakspel kinderen hebben significant minder gedrags- en emotionele problemen dan kinderen van de controlegroep en experimenteren tot vier jaar na de interventie minder met tabaksproducten. Op de kans op alcoholgebruik heeft de interventie geen effect.

Uit onderzoek door de Vrije Universiteit Amsterdam blijkt dat Taakspel kinderen na afloop minder externaliserend gedrag vertonen en betere relaties met leeftijdsgenoten hebben. Onderzoek door de makers van Taakspel laat effect zien op het taakgerichte en regel-overtredende gedrag van leerlingen. Het gedrag in de experimentele groep verbetert, terwijl het gedrag van de jongens uit de controlegroepen verslechtert.

Er zijn geen studies die geen of negatieve resultaten laten zien. De makers van Taakspel onderbouwen hun interventie verder met onderzoeken naar de Noord-Amerikaanse versie van de aanpak, die eveneens positieve effecten laten zien.
(bron: Nederlands Jeugdinterventies, www.nji.nl)

 

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599