sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Toolkit Taakspel

Tijdens het invoeringsjaar van Taakspel ervaren leerkrachten vaak veel positieve effecten. De taakgerichtheid van de leerlingen neemt toe en het wordt gezelliger in de klas. Om deze positieve effecten ook in de jaren erna te blijven bereiken is het belangrijk dat Taakspel ieder jaar weer goed wordt uitgevoerd. Een goede borging draagt hieraan bij. Dat wil zeggen dat Taakspel een vaste plek krijgt in de school, dat de leerkrachten en de intern taakspelbegeleider worden gefaciliteerd en dat leerkrachten Taakspel (op de juiste manier) blijven spelen.

Om de intern taakspelbegeleider te ondersteunen bij het borgen van Taakspel is de Toolkit Taakspel ontwikkeld. U vindt de Toolkit Taakspel hieronder. Het eerste document is de gehele Toolkit. Daaronder staan de losse onderdelen van de Toolkit. Een deel van de materialen kunt u bewerken, zodat u ze op maat kunt maken.|

Toolkit Taakspel compleet (pdf)

Toolkit Taakspel losse onderdelen
Inleiding en inhoud Toolkit

Planning implementatietraject

Jaarplanningen implementatie en borging

Borgingsvragenlijst po/verdiepte intake

Borgingsvragenlijst vo/verdiepte intake

Borgingstrjaject plan en evaluatie

Stand van zaken
 
Voorbeeldagenda intervisie

Tips voor intervisie  

Direct contact

Annet Doeschot
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599