sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Voor wie?

Er zijn Taakspelvarianten voor het hele onderwijsveld en voor de buitenschoolse opvang

 • Taakspel in de klas (bao)

  Met Taakspel in de klas houden leerlingen zich beter aan klassenregels. Daardoor neemt onrustig en storend gedrag af. Leerlingen kunnen dan beter en taakgericht werken. Bovendien ontstaat er een prettiger klassenklimaat. Voor wie? Taaks...

  Lees meer

  Taakspel op de speelplaats

  Taakspel op de speelplaats is een uitbreiding van Taakspel in de klas. Ook op de speelplaats gelden positieve regels en belonen leerkrachten gewenst gedrag. Er zijn groepsoverstijgende speelplaatsteams en er zijn speelplaatscaptains. Uitbreid...

  Lees meer
 • Taakspel voor kleuters

  Speelt u Taakspel voor kleuters? Naar aanleiding van onderzoek is de werkwijze van Taakspel voor kleuters aangepast. Aanpassingen zitten in de manier van spelen, de materialen en de begeleiding. De principes van Taakspel zijn niet veranderd, dez...

  Lees meer

  Taakspel is bouwen (so/vso)

  Taakspel is ook geschikt gemaakt voor het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Voor meer informatie over Taakspel spelen in het speciaal onderwijs, neem contact op met Annet Doeschot, a.doeschot@cedgroep.nl

  Lees meer
 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599