sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Erkenning door Nederlands Jeugdinstituut

De Erkenningscommissie Interventies van het Nederlands Jeugdinstituut heeft Taakspel erkend als ‘Effectief volgens goede aanwijzingen’. Uit het onderzoek ‘Wat werkt tegen pesten’ blijkt dat Taakspel een positieve invloed heeft op pestgedrag. Op basis van het onderzoek beschouwt de Commissie Anti-pestprogramma’s (NJI) Taakspel als een geschikt programma tegen pesten.

Taakspel is een zeer praktische interventie met een heldere beschrijving. Onderzoek geeft goede aanwijzingen voor positieve effecten van Taakspel op onder andere gedragsproblemen, emotionele problemen, taakgericht gedrag en klassenklimaat bij kinderen in het primair onderwijs. Onderzoek uit 2018 naar anti-pestprogramma’s liet zien dat Taakspel bij kinderen in groep 3, 4 en 5 van de basisschool ook pesten enigszins kan verminderen. Het bleek wel zeer belangrijk dat het programma precies uitgevoerd werd zoals beschreven: in klassen waar dat niet gebeurde nam het aantal conflicten toe.

Lees meer op de website van het Nederlands Jeugdinstituut

 

Direct contact

Annet Doeschot
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599