sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Onderzoek

Er wordt regelmatig onderzoek gedaan naar de effecten van het programma Taakspel. De resultaten in het basisonderwijs tonen aan dat Taakspel effectief aandachtsproblemen, opstandig gedrag en antisociaal gedrag bij leerlingen tegengaat. Lees op deze pagina meer over lopende of net afgeronde onderzoeken.

Onderzoeken
'Wat werkt tegen pesten?' Eindrapport over effectiviteit antipestprogramma’s op basisscholen. Onderzoek door Rijksuniversiteit Groningen, de Radboud Universiteit Nijmegen, de Vrije Universiteit Amsterdam, De Erasmus Universiteit Rotterdam en het Trimbos Instituut via het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) in opdracht van het ministerie van OCW
(2018)

Promotieonderzoek Linda Breeman: 'Taakspel voorkomt gedragsproblemen'.
(2015) 

Onderzoek Yulius  GGZ, samen met  Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Utrecht en CED-Groep naar de effecten van Taakspel in het cluster 4-onderwijs.
(2015)

Onderzoek GGD Amsterdam naar de implementatie en borging van Taakspel in het po
(2009-2014)

Onderzoek Risbo Erasmus Universiteit Rotterdam en CED-Groep naar effect- en implementatie van Taakspel in het vmbo
(2010-2014)

 

Direct contact

Annet Doeschot
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599