sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Over de ontwikkeling van Taakspel

Taakspel is een bewerking van het Amerikaanse programma ‘The Good Behavior Game’ (GBG). Dit programma werd in de jaren ’60 ontwikkeld op The Johns Hopkins University in Baltimore.

Eén van de onderzoekers van de Erasmusuniversiteit zag in de jaren ’90 de effecten van GBG op de Amerikaanse scholen en wilde deze effecten onderzoeken in Nederland. Het Pedologisch Instituut van de CED-Groep heeft op verzoek van de EUR het programma GBG doorontwikkeld om het geschikt te maken voor het Nederlandse onderwijs. Deze versie is Taakspel genoemd.
Taakspel is grotendeels gelijk aan het Amerikaanse programma. Echter, er zijn door de ontwikkelaars van het Pedologisch Instituut enkele fundamentele wijzigingen aangebracht op basis van ervaringen met proefscholen. Zo kan in Amerika maar één team winnen, terwijl  in Nederland alle teams winnen mits ze zich voldoende aan de regels houden.

Vanaf de ontwikkeling van Taakspel hebben duizenden leerkrachten het programma met succes ingevoerd. Uit studies blijkt telkens weer dat het programma zeer effectief is.

Wereldwijd is er nog steeds veel belangstelling voor GBG en Taakspel. In Engeland en Brazilië speelt men GBG, in Zweden en België Taakspel (door de Belgen ‘Topspel’ genoemd).  Ook in Denemarken is interesse.

  

Direct contact

Annet Doeschot
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599