Taakspel op de speelplaats is een uitbreiding van Taakspel in de klas. Ook op de speelplaats gelden positieve regels en belonen leerkrachten gewenst gedrag. Er zijn groepsoverstijgende speelplaatsteams en er zijn speelplaatscaptains.

Uitbreiding
Taakspel op de speelplaats kan alleen gespeeld worden als er al met Taakspel in de klas wordt gewerkt. Het wordt ingezet tijdens de uitbreidingsfase van Taakspel in de klas. De speelplaats-situatie is lastiger: er zijn meerdere groepen met meerdere leerkrachten bij elkaar. Soms is het niet makkelijk om met de vrije situatie op de speelplaats om te gaan: er is een overdaad aan prikkels en weinig structuur. Daardoor is het moeilijk voor leerlingen om zich aan de regels te houden. Taakspel helpt daarbij!

Speelplaatsteams
Tijdens Taakspel op de speelplaats worden de teams van de verschillende groepen samengevoegd tot groepsoverstijgende speelplaatsteams. Bijvoorbeeld: de groepen 3 tot en met 5 gaan Taakspel op de speelplaats spelen. De groene teams uit groep 3, 4 en groep 5 worden samen het speelplaatsteam groen. De leerlingen dragen de kleur van hun team met een polsbandje. Ook wijst de leerkracht per groep twee speelplaatscaptains aan. Die bemiddelen bij problemen. Zij dragen een fel gekleurde band om hun bovenarm.

Speelplaatsleider
Bij Taakspel op de speelplaats zijn meerdere leerkrachten verantwoordelijk voor het spel, maar om het spel goed te laten verlopen moet er een hoofdverantwoordelijke zijn, een speelplaatsleider. Om de beurt is een leerkracht een week speelplaatsleider. De speelplaatsleider houdt de scores bij op het scorebord.
Interesse?

Klik hier als je Taakspel wilt invoeren

x