Volwassenen burgerschapsscan

Bestuurders en burgerschap

Burgerschap is inmiddels een basisvaardigheid en dat maakt burgerschapsonderwijs een prioriteit. De wet geeft een stevig, omvangrijk kader aan. Toch is burgerschap een brede, abstracte term en er zijn veel referentiekaders. Wat definieert goed burgerschap en hoe meet je het? Hoe kom je tot een visie? Hoe kun je als directielid of bestuurder een rolmodel zijn?
x