Praten tijdens de uitleg, naar buiten kijken tijdens het werken, wiebelen op de stoel; in elke klas komt wel eens ongewenst gedrag voor. De oplossing? Taakspel! Met Taakspel stimuleert u gewenst gedrag. En dát verbetert de sfeer in de klas.

Hoe wordt Taakspel gespeeld?
Taakspel is een spel dat leerlingen spelen in teams tijdens de reguliere lessen of activiteiten. De leerkracht en de leerlingen bespreken welke klassenregels er tijdens Taakspel gelden. De teams krijgen voordat ze beginnen een aantal kaarten/punten. Wanneer ze voldoende kaarten/punten overhouden als het spel is afgelopen, verdienen ze de vooraf besproken beloning.

Klassenregels
Met Taakspel houden leerlingen zich beter aan klassenregels. Daardoor neemt onrustig en storend gedrag af. Leerlingen kunnen dan beter en taakgericht werken. Bovendien ontstaat er een prettiger klassenklimaat.

Voor wie?
De CED-Groep ontwikkelde Taakspel voor groep 3 t/m 8 van het basisonderwijs, voor kleutergroepen en voor leerlingen in het speciaal onderwijs. Taakspel kan ook op het so en vso worden gespeeld. Hiervoor zijn twee katernen ontwikkeld.

Doelen
Het doel van Taakspel is dat taakgericht gedrag toeneemt en onrustig en storend gedrag afneemt. Hierdoor kunnen de leerlingen en de leerkracht efficiënter werken. De leerkracht geeft tijdens het spelen van Taakspel complimenten en ongewenst gedrag krijgt weinig aandacht. Er ontstaat meer structuur in de klas: de nadruk ligt op het gewenste gedrag en de leerlingen krijgen meer verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag.

Ontwikkeling van Taakspel
Taakspel is een bewerking van het Amerikaanse programma ‘The Good Behavior Game’ (GBG). Dit programma werd in de jaren ’60 ontwikkeld op The Johns Hopkins University in Baltimore.
Eén van de onderzoekers van de Erasmusuniversiteit zag in de jaren ’90 de effecten van GBG op de Amerikaanse scholen en wilde deze effecten onderzoeken in Nederland. Het Pedologisch Instituut van de CED-Groep heeft op verzoek van de EUR het programma GBG doorontwikkeld om het geschikt te maken voor het Nederlandse onderwijs. Deze versie is Taakspel genoemd.

Verschillen
Taakspel is grotendeels gelijk aan het Amerikaanse programma. Echter, er zijn door de ontwikkelaars van het Pedologisch Instituut enkele fundamentele wijzigingen aangebracht op basis van ervaringen met proefscholen. Zo kan in Amerika maar één team winnen, terwijl in Nederland alle teams winnen mits ze zich voldoende aan de regels houden.

Effectief
Vanaf de ontwikkeling van Taakspel hebben duizenden leerkrachten het programma met succes ingevoerd. Uit studies blijkt telkens weer dat het programma zeer effectief is. Wereldwijd is er nog steeds veel belangstelling voor GBG en Taakspel. In Engeland en Brazilië speelt men GBG, in Zweden en België Taakspel (door de Belgen ‘Topspel’ genoemd). Ook in Denemarken is interesse.

Folder
Download de folder Taakspel (pdf)

Wil je liever de papieren versie? Stuur dan een mailtje met je naam en adres naar communicatie@cedgroep.nl


x