Taakspel goedgekeurd anti-pest programma

Het rapport ‘Wat werkt tegen pesten?' beschrijft de effectiviteit van kansrijke programma’s tegen pesten in de Nederlandse onderwijspraktijk. Een van die kansrijke programma’s is Taakspel. Taakspel is ontwikkeld om een positief en veilig klassenklimaat te scheppen, het taakgericht gedrag te bevorderen en het regel overtredend gedrag te reduceren. Taakspel is meermaals onderzocht en een effectief gedragsveranderingsprogramma gebleken. Uit het onderzoek ‘Wat werkt tegen pesten’ blijkt Taakspel ook een positieve invloed te hebben op pestgedrag. Voorwaarde is wel dat Taakspel goed wordt geïmplementeerd. De CED-Groep (de ontwikkelaar van Taakspel) ondersteunt scholen bij deze implementatie.

​Meer informatie over de onderzoeksresultaten over Taakspel en de andere programma’s vindt u in het rapport Wat werkt tegen pesten'.

Sinds 2015 is de Wet sociale veiligheid op school van kracht. De wet schrijft voor dat elke school tenminste het volgende moet doen:

  • sociaal veiligheidsbeleid uitvoeren
  • een coördinator aanstellen en een aanspreekpunt regelen waar leerlingen en ouders pesten kunnen melden.
  • het pesten monitoren – Dit kan met de Monitor Sociale Veiligheid. (MSV) Elke school die met de SCOL en de LeerlingSCOL werkt kan dit zelfrapportage-instrument gratis afnemen bij leerlingen vanaf groep 6.
x