De borgingsvragenlijst/verdiepte intake is de gespreksleidraad voor onderwijsadviseurs die Taakspel gaan invoeren op scholen, voor ib'ers en voor directies van scholen. Het is een digitale lijst die inzichtelijk maakt hoe de borging van Taakspel vormgegeven kan worden.

x