Tijdens het invoeringsjaar van Taakspel ervaren leerkrachten vaak veel positieve effecten. De taakgerichtheid van de leerlingen neemt toe en het wordt gezelliger in de klas. Om deze positieve effecten ook in de jaren erna te blijven bereiken is het belangrijk dat Taakspel ieder jaar weer goed wordt uitgevoerd. Een goede borging draagt hieraan bij. Dat wil zeggen dat Taakspel een vaste plek krijgt in de school, dat de leerkrachten en de intern taakspelbegeleider worden gefaciliteerd en dat leerkrachten Taakspel (op de juiste manier) blijven spelen.

Om de intern taakspelbegeleider te ondersteunen bij het borgen van Taakspel is de Toolkit Taakspel ontwikkeld. Een deel van de materialen kun je bewerken, zodat je ze op maat kunt maken.

Toolkit compleet
Toolkit Taakspel compleet

Toolkit losse onderdelen
Inleiding en inhoud Toolkit

Planning implementatietraject

Jaarplanningen implementatie en borging

Borgingsvragenlijst po/verdiepte intake

Borgingsvragenlijst vo/verdiepte intake

Borgingstrjaject plan en evaluatie

Stand van zaken

Voorbeeldagenda intervisie

Tips voor intervisie

x