Er wordt regelmatig onderzoek gedaan naar de effecten van het programma Taakspel. De resultaten in het basisonderwijs tonen aan dat Taakspel effectief aandachtsproblemen, opstandig gedrag en antisociaal gedrag bij leerlingen tegengaat. Lees op deze pagina meer over lopende of afgeronde onderzoeken.

Onderzoeken
'Wat werkt tegen pesten?' Eindrapport over effectiviteit antipestprogramma’s op basisscholen. Onderzoek door Rijksuniversiteit Groningen, de Radboud Universiteit Nijmegen, de Vrije Universiteit Amsterdam, De Erasmus Universiteit Rotterdam en het Trimbos Instituut via het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) in opdracht van het ministerie van OCW
(2018)

Promotieonderzoek Linda Breeman: 'Taakspel voorkomt gedragsproblemen'.

(2015)

Onderzoek Yulius GGZ, samen met Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Utrecht en CED-Groep naar de effecten van Taakspel in het cluster 4-onderwijs.
(2015)

Onderzoek GGD Amsterdam naar de implementatie en borging van Taakspel in het po
(2009-2014)

Onderzoek Risbo Erasmus Universiteit Rotterdam en CED-Groep naar effect- en implementatie van Taakspel in het vmbo
(2010-2014)

x