Speel je Taakspel voor kleuters? Naar aanleiding van onderzoek is de werkwijze van Taakspel voor kleuters aangepast. Aanpassingen zitten in de manier van spelen, de materialen en de begeleiding. De principes van Taakspel zijn niet veranderd, deze blijken immers effectief.

De belangrijkste aanpassingen

  • Taakspel wordt (meer) op maat ingevoerd
  • Meer aandacht voor aanleren van gewenst schoolgedrag
  • Meer aandacht voor het goed samenstellen van heterogene teams
  • Oefenen in vrijere situaties
  • Nieuwe handleiding materialen

Bestellen
Je bestelt de nieuwe Taakspel voor kleuters-doos via jouw Taakspel-onderwijsadviseur. De Taakspel-onderwijsadviseur moet in het bezit zijn van een Taakspel voor kleuters-licentie 2016. Je gelicenceerde onderwijsadviseur kan je ook bijscholen in de nieuwe werkwijze. Ook wanneer er nieuwe leerkrachten met Taakspel voor kleuters gaan werken, kan de Taakspel onderwijsadviseur de invoering begeleiden.

Download de flyer Taakspel voor kleuters (pdf).

x