sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciƫle doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Integrale aanpak Taakspel

In samenwerking met Indigo Preventie en met subsidie van de gemeente Rotterdam geven wij Rotterdamse scholen de kans om Taakspel in te voeren. Taakspel heeft op langere termijn effect op het voorkomen van probleemgedrag, andere GGZ-problematiek en drugs- en alcoholgebruik. In Rotterdam zetten we Taakspel daarom in als onderdeel van een integrale aanpak GGZ-/drugs en alcoholpreventie.

Wat houdt de aanpak in?
Vanaf september 2018 kunnen Rotterdamse scholen onder begeleiding van de CED-Groep Taakspel invoeren. Per school kunnen twee leerkrachten en een interne Taakspelcoach deelnemen. Als uw school al beschikt over een gelicenseerde Taakspelcoach dan leiden we drie leerkrachten op.*

Vanaf januari 2019 verzorgt Indigo Preventie een deskundigheidsbevordering voor het team van 1,5 á 2 uur over het signaleren van sociaal-emotionele problemen en hoe je deze signalen bespreekbaar kunt maken. Tijdens de invoering van Taakspel worden de leerkrachten ondersteund in het signaleren van deze problematiek. Voor kinderen met signalen die duiden op (beginnende) problemen zijn er een aantal trainingen om verdere ontwikkeling van deze problematiek te voorkomen.

Belangstelling?
U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 30 juli 2018 bij Marijke Erades, m.erades@cedgroep.nl, of Anouk Sijbenga, a.sijbenga@indigorijnmond.nl
Er kan een beperkt aantal scholen meedoen, dus wees er snel bij!

Lees meer in de flyer (pdf)

* Laatste nieuws 20-6-2018
- Scholen kunnen schooljaar 2018-2019 gratis meedoen met Taakspel voor de midden – en bovenbouw én Taakspel kleuters. De constructie is dat een interne Taakspelcoach midden en bovenbouw en een interne Taakspelcoach kleuters worden opgeleid en dat twee leerkrachten midden en bovenbouw en twee leerkrachten kleuters mee kunnen doen. Het tweede (borgings)jaar is ook gratis. Daarbij kunnen ze ook weer een aantal leerkrachten opleiden en kan de borging met behulp van de interne taakspelcoaches verder vormgegeven worden.
- Scholen die al meegedaan hebben met dit subsidietraject in de afgelopen schooljaren kunnen nu ook geheel gefinancierd meedoen met een traject Taakspel kleuters en een borgingstraject komend schooljaar.

  

Direct contact

Communicatie
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599